Home > ข่าวการศึกษา > สกลนครจัดประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

สกลนครจัดประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

August 3, 2014

623178.jpg

เมื่อวานนี้ (31 ก.ค.57) ที่ห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 1 นายแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพันากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นประธานการจับสลากลำดับที่ในการแข่งขันของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ในการแข่งขันระดับภาคที่ปีนี้จังหวัดสกลนครรับเป้นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2557 นายแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กล่าวว่า สพฐ.ได้ยกเลิกประกาศนโยบาย สพฐ เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04188/256 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ ที่ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 แทน โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.ให้ใช้ชื่องาน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557”

2.ให้ตัดการจัดนิทรรศการของเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน/ครู หรือถ้าจัดต้องเป็นผลงานนักเรียนจริง ๆ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

3.ให้แยกจัดกิจกรรม Obec Awards โดยไม่ควรจัดพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

4.ให้ตัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการสัมมนาทางวิชาการ สำหรับการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น เช่น โปงลาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าภาพ (ที่ประชุมเมื่อวานกำหนดให้มีการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง)

5.ให้แบ่งระดับการแข่งขันออกเป็น

-ระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6.ให้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสากล ประเภทวงสตริงในระดับมัธยมศึกษา

ส่วนผลการจัดสลากลำดับที่การแข่งขัน ในสาย สพม.ผลดังนี้

ลำดับที่ 3.สพม.26(มหาสารคาม)

ลำดับที่ 4.สพม.29(อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

ลำดับที่ 15. สพม.32 (บุรีรัมย์) ประภาส วินิจสิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 //ข่าว

01 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: