Home > ข่าวการศึกษา > สร้างชุมชน-เริ่มต้นการให้ปลูกจิตสำนึกเด็กรุ่นใหม่

สร้างชุมชน-เริ่มต้นการให้ปลูกจิตสำนึกเด็กรุ่นใหม่

August 3, 2014

สร้างชุมชน-เริ่มต้นการให้ปลูกจิตสำนึกเด็กรุ่นใหม่ : ชุลีพร อร่ามเนตรรายงาน

9bj6b9h7f9hhc7bhg69k6.jpg

กลุ่ม บจม.ทรู คอร์ปอเรชั่น ปลูกจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” แก่เยาวชน โดยร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) จัดโครงการทรูปลูกปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมปลูกความรู้ ผ่านโครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน..เริ่มต้นด้วยการให้” นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จาก 30 สถาบันทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกส่งโครงการรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 24-28 กรกฎาคม ที่ อพวช ปีนี้ เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เห็นคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยเริ่มต้นด้วยการให้ “ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา”ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร บจม.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การให้ สร้างความประทับใจจนเป็นแรงบันดาลใจทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่นอย่างไม่สิ้นสุด เยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การปลูกจิตสำนึกการให้แก่พวกเขามีความจำเป็นอย่างมาก ยิ่งในอนาคตหากพวกเขาได้เติบโตไปเป็นผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารองค์กรต่างๆ หรือผู้นำชุมชน จะได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการให้ไปใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิต ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ในการเข้าค่ายทรู นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่มีประโยชน์ ตัวอย่างจิตอาสาที่ทำงานเพื่อสังคม “กรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ” รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผ่านการแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนให้ดำเนินโครงการจริงในโรงเรียนและชุมชน โดยคณะกรรมการเดินทางไปตรวจประเมิน พร้อมบันทึกภาพกิจกรรม นำมาเผยแพร่ทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ให้ประชาชนได้ติดตามและจะตัดสินทีมชนะเลิศเพื่อรับทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “มีน” น.ส.นัฌฑมล นาควิเชียร์ หนึ่งในตัวแทนจากโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จ.พังงา ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม เล่าว่าทีมมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ได้จัดทำโครงการ Happy 4 Menu หรือ 4 เมนูแห่งความสุข ได้แก่ Happy made จัดหาหนังสือ สร้างห้องสมุดให้ชาวมอแกน จากการลงพื้นที่พูดคุยชาวมอแกนอยากได้หนังสือที่จะมาช่วยเติมเต็มความรู้ และทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย เพราะส่วนใหญ่จะไม่รู้หนังสืออ่าน เขียนไม่ค่อยได้, Happy Heart จัดทำกล่องรับบริจาค เพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของ และมอบให้แก่น้องๆ ที่บ้านธารน้ำใจ จัดกิจกรรมนันทนาการ เติมเต็มกำลังใจให้แก่น้องๆ, Happy Society จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อโรงเรียนของเรา ไม่ว่าจะปรับพื้นที่ให้กลายเป็นโรงเรียนสีเขียว เก็บขยะ ปลูกพืชผักสวนครัว และ Happy Body สนับสนุนให้ทุกคนในโรงเรียนรู้จักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลอบายมุข สิ่งไม่ดี มีน บอกว่า การมีตัวอย่าง มีกิจกรรมดีๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ จะทำให้พวกเขาได้รู้จักและลงมือเป็นผู้ให้จากใจ เช่น การเป็นผู้ให้ เป็นเช่นไรจากตัวอย่างจิตอาสา อย่างพี่บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ทำเพื่อผู้อื่นได้เห็นมุมมองความคิด เป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำอะไรเพื่อผู้อื่น ขณะที่ 3 หนุ่มจากทีมโรงเรียนสาธิตพัฒนากรุงเทพมหานคร “เมจิก” กฤตพจน์ นอมสุวรรณ, “ฟอร์ด” วชิรวิทย์ บุญชม และ “เกมส์” กฤตเมธ สื่อมโนธรรม ช่วยกันเล่าว่า โครงการ NEW-EYES เป็นโครงการที่ต้องการให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยไปทำกิจกรรมกับผู้พิการทางสายตา และเห็นว่าพวกเขามีศักยภาพ มีความสามารถ เพียงแต่ยังขาดโอกาส และคนส่วนใหญ่ลืมให้โอกาส จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำความเข้าใจระหว่างผู้พิการทางสายตากับคนปกติ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างคนปกติ สิ่งใหม่ๆ เช่น สอนให้เล่นบีทบ็อกซ์เพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ในการเล่นดนตรี เพิ่มพูนความสามารถ ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารของคนพิการ สอนให้คนพิการเรียนรู้โลกโซเชียลเน็คเวิร์ก เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: