Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ชม.เขต ๔ สัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล

สพป.ชม.เขต ๔ สัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล

August 5, 2014

623890.JPG

สพป.ชม.เขต ๔ โดยดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ประธาน กตปน. นายมานพ จินะนา ประธาน กพท. ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธาน อกคศ.ฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์คณะบุคคล ผู้บริหารการศึกษา และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ของ สพป.ชม.เขต ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กิจกรรม ศึกษาดูงานบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้นายถวิล สุวรรณ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น…

ขอบคุณ..เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อนุเคราะห์ภาพ / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว เผยแพร่แล้วที่ http://www.prcmi4.comwww.cmi4.go.th/ http://www.obec.go.th/www.facebook.com/prcmi4www.facebook.com/thitareekhumnil/ http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์สพท.ทั่วปท. และ Line สมาคม ปชส.สพท.ปท. Line สพป.ชม.เขต ๔ Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Lineเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพป.ชม.เขต ๔ ขอความอนุเคราะห์ผ่านสื่อ นสพ.ท้องถิ่น

04 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: