Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔คัดกรองบุคคลเพื่อเข้าศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สพม.๓๔คัดกรองบุคคลเพื่อเข้าศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

August 6, 2014

623504.jpg

วันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ODOD) โควตาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาคัดกรองรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน ตามอำเภอดังนี้ อำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน 12 คน อำเภอแม่ริม แม่แตง สันทราย พร้าว สะเมิง 12 คน อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง 12 คน อำเภอสันป่าตอง หางดง สารภี แม่วาง ดอยหล่อ 12 คน อำเภออมก๋อย ดอยเต่า ฮอด จอมทอง กัลป์ยาณิวัฒนา แม่แจ่ม จำนวน 12 คน มีนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ODOD) ประจำปี 2558 ส่งเอกสารตามหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 171 คน เพื่อคัดกรองให้ได้ 60 คน ดังนั้น สพม.34 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจคุณสมบัติตามเอกสารหลักฐานเบื้องต้นเพื่อคัดกรองนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 เพื่อจะได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองจำนวน 60 คน ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

02 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: