Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สก๑ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗

สพป.สก๑ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗

August 11, 2014

618857.JPG

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗ ” ให้แด่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ บุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดการศึกษาฯ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมวางแผนบริหารการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัด

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

25 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: