Home > ข่าวการศึกษา > ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Education Conference) หรือ APREC

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Education Conference) หรือ APREC

August 11, 2014

625388.JPG

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบอลรูม1-2 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของรัฐบาลไทย ได้ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก หรือ APREC (Asia-Pacific Regional Education Conference) เพื่อเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าในเรื่องพัฒนาการศึกษาและร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาในอนาคต ภายหลังปี 2015 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงระดับโลก เวลา 09.30 น. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก หรือ APREC (Asia-Pacific Regional Education Conference) ได้กล่าวให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับรัฐมนตรีศึกษาที่รับผิดชอบ ด้านการศึกษาจาก 37 ประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุม โดยมี Mr. Gwang-Jo Kim ผอ.สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกล่าวเปิด โดยกล่าวความเป็นมาของการประชุมและทิศทางการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปวงชน และการศึกษาภายหลังปี 2015 (Regional Dialogue on EFA and Beyond) จะอภิปรายถึงความสำเร็จและสิ่งท้าท้ายของการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อปวงชนที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญที่สุดของการศึกษาภายหลังปี 2015 ซึ่งเป็นจุดเน้นสำคัญที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของประชุมระดับรัฐมนตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการประชุม จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี 2015 (Ministerial Forum on Education Beyond 2015) โดยจะอภิปรายและรับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีศึกษา (Communique) เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาในอนาคต รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะของภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี 2015 ก่อนการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในปี 2558 ยูเนสโก ได้เสนอขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมด้านการศึกษาเพื่อปวงชนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเวทีที่สำคัญที่หุ้นส่วนสำคัญๆ ด้านการศึกษา ได้พิจารณาปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคที่ผ่านมา และหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะเร่งผลักดันให้การดำเนินการในด้านนี้ให้บรรลุเป้าหมาย ภายในปี 2015 นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้ จะได้มีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาในอนาคต รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะของภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี 2015 อีกด้วย ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นระดับรัฐมนตรีฯ จำนวน 17 คน จากประเทศ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน มัลดีฟท์ หมู่เกาะมาแชล เมียนมาร์ ปาเลา ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ติมอร์เลสเต้ กัมพูชา เนปาล มาเลเซีย อิหร่าน ลาว สาธารณรัฐเกาหลี และศรีลังกา นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนสำนักงานยูเนสโกตามภูมิภาคต่างๆ และผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 400 คน /ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ /ภาพ – ข่าว

06 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: