Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๗ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติฯ

สพม.๗ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติฯ

August 12, 2014

625406.JPG

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายสุรชาติ เครือศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้ว การจัดอบรมครั้งนี้มีนักเรียนในจังหวัดสระแก้วเข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากพระธรรมวิทยากร พระอาจารย์สมศักดิ์ ธัมมสักโข วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา กิจกรรมที่ใช้จัดอบรมในครั้งนี้ คือ กิจกรรมสานแสงเทียนแห่งพระราชศรัทธาจุดปัญญาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมดวงประทีปแห่งรักแท้ กิจกรรมสภาพปัญหาของสังคม จุดประกายความคิดให้เยาวชนเห็นถึงปัญหาและลุกขึ้นมาร่วมกันป้องกันแก้ไขด้วยตนเองและกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 – See more at: http://www.spm7.go.th/main/news/1924.html#sthash.TkxsOv38.dpuf+++

05 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: