Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑๙ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เพื่อการศึกษา ผ่านภาพยนตร์สารคดีสั้น “ที่นี่…สพม.๑๙”

สพม.๑๙ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เพื่อการศึกษา ผ่านภาพยนตร์สารคดีสั้น “ที่นี่…สพม.๑๙”

August 16, 2014

630381.jpg

นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า หลังจากที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ตามแนวคิด ช่วยกัน “บอก” คนละคำ ปรากฏว่าผลงานของครูและนักเรียนได้ถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยเครือข่ายอย่างกว้างขว้าง ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

และนอกจากนี้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ยังได้ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนำเสนอผลงานครู และนักเรียนของโรงเรียน โดยจะรวบรวมให้ครบทุกโรงเรียนเพื่อจัดพิมพ์เป็นสมุดบันทึก “ที่นี่…สพม.19” ผลงานเด่น 52 โรงเรียนที่เราภาคภูมิใจ

รวมถึงการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามแนวคิดหลัก “ที่นี่…สพม.19” โดยให้โรงเรียนในสังกัดตั้งทีมครูและนักเรียน เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด ไม่จำกัดจำนวนทีมและจำนวนคน ไม่กำหนดรูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ เพื่อให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องราวดีๆ เพื่อการศึกษาที่เกิดขึ้น “ที่นี่…สพม.19”

ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่นี่… http://www.sesao19.go.th/web/spm19/index.php?t=1&namemenu=%E0%B8%AB%E0%B…

……………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

15 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: