Home > ข่าวการศึกษา > เปิดอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ ๑ สพฐ.(สพป.สงขลา เขต ๒ เป็นหน่วยพัฒนาจังหวัด)

เปิดอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ ๑ สพฐ.(สพป.สงขลา เขต ๒ เป็นหน่วยพัฒนาจังหวัด)

August 18, 2014

630359.jpg

นายธวัชชัย ขวัญทองยิ้ม รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมฮอลิเดย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวรายงาน มีครูในสังกัดสพป.พัทลุง เขต 1และเขต 2 เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้แบ่งเป็นหน่วยพัฒนา ทั้ง 4 ภูมิภาค 12 หน่วยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดกิจกรรมของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน

สำหรับภาคใต้ นั้น มีหน่วยพัฒนาจำนวน 3 หน่วยคือ1.หน่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2.หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา โดย หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา สพฐ.มอบหมายให้สพป.สงขลา เขต 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการอบรมฯ ซึ่งมีจำนวน 15 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล และครูวิชาการขนาดเล็ก จาก สพป.นราธิวาส เขต 1,2,3/สพป.ยะลา เขต 1,2,3/สพป.ปัตตานี เขต 1,2,3/สพป.สงขลา เขต 1,2,3/สพป.สตูล/สพป.ตรัง เขต 2 และสพม.15,16

15 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: