Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๕๗

สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๕๗

August 21, 2014

631736.JPG

วันที่ 17 สิงหาคม 2557เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557 ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องขวัญมณฑล การจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับช่วงเวลาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ปี 2557 กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย การแรลลี่และการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตามฐานต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้นำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

21 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: