Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๓๕ จัดกิจกรรมการแข่งขันอาเซียนระดับเขตพื้นที่

สพม.เขต ๓๕ จัดกิจกรรมการแข่งขันอาเซียนระดับเขตพื้นที่

August 24, 2014

632584.jpg

สพม.เขต ๓๕ จัดกิจกรรมการแข่งขันอาเซียน ปี ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สพม.เขต ๓๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รอง.ผอ.สพม. เขต ๓๕ เป็นประธานเปิดการแข่งขันอาเซียน สพม.เขต ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สพม.เขต ๓๕ กิจกรรมการแข่งขันอาเซียนประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน, กิจกรรมแสดงผลงานอาเซียนของสถานศึกษา และกิจกรรมร้องเพลงอาเซียน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดเข้าร่วม กว่า ๒๐๐ คน สรุปผลการแข่งขันดังนี้

๑. ผลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

ชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๒. ผลการจัดแสดงผลงานกิจกรรมอาเซียนสถานศึกษา

ชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง

๓. ผลการแข่งขันร้องเพลงอาเซียน

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

ชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.เกตุวรินทร์ ราวังเทยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.มอย จิ่งหลู้ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.จิตรานุช ไชยราช โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศอันดับ ๑ น.ส.ญาณินทร์ มูลสาร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ส.สุรีรัตน์ เทียนวงศ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ ๒ น.ส.ฐิติกานต์ วงศ์คำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.694166804002758&type=1

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: