Home > ข่าวการศึกษา > การพัฒนาภาคีเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ระนอง

การพัฒนาภาคีเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ระนอง

August 25, 2014

633058.JPG

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 นางสุทธิรา หงส์เจริญ รอง.ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการอบรมดครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมพาราไดซ์ โรงแรมไอเฟล อินน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนางวรัญญา ยอดระบำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธาน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันเด็กนักเรียนในสังคมไทย ประสบปัญหาครอบครัวทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ถูกละเมิดทางเพศ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา รวมทั้งพบปัญหาพฤติกรรมประพฤติตนไม่เหมาะสม นับวันจะซับซ้อนทวีความรุนแรงและกระจายตัวมากขึ้น ดังนั้น สพป.ระนองจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นตามนบาย สพฐ. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ และเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ อย่างทันท่วงที ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลนักเรียน ในสังกัด สพป.ระนอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 โรงเรียนเอกชน โรงเรียนละ 2 คน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหมด 210 คน และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร นายสันติสุข สันติศาสนสุข รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. นางสุลีลา จันทนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกลาง และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ภาพ/ข่าว

23 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: