Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 28, 2014

สพม.7 จัดการอบรมปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ประจำปี 2557

635199.JPG

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.7 จัดการอบรมปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2557 ณ ฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ&รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สมพ.7 เป็นประธานในพิธีเปิด นายมานพ รวยลาภ รอง ผอ.สพม.7 กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ รร.ด้านวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ และข้าราชการครูรวม 132 คน วิทยากรในการความรู้ครั้งนี้ได้แก่ นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.7 นายมาโนช ประดับลาย ครูชำนาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1 นายฉัตรชัย ไตรธรรม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และ นางจงกลนี ประยูรศุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.7 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้+++วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ภาพ/ข่าว+++

สพฐ.ออกอากาศสด รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก..ต้นแบบเป็นเลิศ ”

635126.JPG

+ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.,นายนพรัตน์ คู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และนายสายันห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นผู้ร่วมรายการช่วงที่ 1 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1,นายนพพร มงคลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เป็นผู้ร่วมรายการช่วงที่ 2 และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นผู้ร่วมรายการช่วงที่ 3 ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก..ต้นแบบเป็นเลิศ ” โดยมีคุณวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 .

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

สพป.ตราด ร่วมกับ กยศ. แนะแนวการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จ.ตราด

635054.JPG

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแนะแนวการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่ง สพป.ตราด ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในเรื่องขั้นตอน วิธีการกู้ยืมเงิน การชำระเงินคืนกองทุน การผ่อนผันการชำระเงิน การแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ผู้นำนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู อาจารย์แนะแนวของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาใน จ.ตราด กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด ในโอกาสนี้ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายแนวทางการศึกษาในอนาคตและหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษา การกู้เงินยืมเรียนและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้คืนเมื่อถึงเวลา….ภาพ/ข่าว : prtratedu

27 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: