Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน่วยงาน สพป. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 30, 2014

108 ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ราชบุรี1 ร่วมชมการถ่ายทอดเพื่อพัฒนาความรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

636570.JPG

ผู้บริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก 108 แห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมชมการถ่ายทอดสดทางช่อง DL TV14 ในการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เพื่อรับชมรายการอันจะสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานและเกิดผล เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการบริหารจัดการในสถานศึกษาของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับชมและดูแลในการทำ Workshop ของผู้เข้าร่วมพัฒนาด้วย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

636586.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานในพิธีในพิธีเปิดการอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีนายทองคำ ตอนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่กำหนดให้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง(Video Conferent) จากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไกลกังวลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ชมพร้อมกัน มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 120 คน

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ขับเคลื่อนทางไกลผ่านดาวเทียม

636449.JPG

วันนี้(29ส.ค.57)นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เชิญรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่ม ผอ.รร.และศึกษานิเทศก์ทุกคน ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ศูนย์พัฒนาครู หรือห้องประชุมด่านช้าง โดยนายจักรพรรดิ ชี้แจงถึงความโชคดีในภารกิจที่มีโอกาสรับสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของสำนักงานเขตที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม เมื่อปี 2554ได้จัดตั้งศูนย์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บริการทางวิชาการในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยติดตั้งเครื่องทำสำเนาแผ่นดีวีดี 2 ตัว จอทีวี 25 เครื่องทำการผลิตสำเนาการเรียนการสอนรร.วังไกลกังวลทางไกลผ่านดาวเทียมทุกวิชา ทุกชม.ลงแผ่นดีวีดีได้ครั้งละ 25 แผ่นเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น หรือครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอก

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีการจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมแต่ละอำเภอและกำหนดการการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังวันที่ 6 ก.ย.นี้ โดยรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะออกสำรวจตรวจสอบวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกโรงเรียนพร้อมกัน

29 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: