Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 31, 2014

น้ำป่าไหลหลากท่วมโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.น่าน เขต 2

637273.jpg

เมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โรงเรียนบ้านน้ารีพัฒนา โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ อำเภอเชียงกลาง โรงเรียนบ้านส้าน อำเภอปัว โรงเรียนบ้านสบขุ่น และโรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา และเข้าท่วมบ้านเรือนของครู นักเรียน ในอำเภอเฉลิมพระเกลือ บ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา และอำเภอสองแคว

จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งนี้ได้ส่งผลให้ดินสไลด์ปิดเส้นทางไปยังโรงเรียนในพื้นที่หลายแห่ง และดินถล่มถนนขาด สร้างความยากลำบากให้ครู นักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ภาพโดยเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล ณ วัดกลางสุรินทร์

637441.JPG

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดกลางสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดย นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความมืออย่างดีจากหลายภาคส่วน ซึ่งในส่วนของชาวการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 นำโดย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1 ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 สพม.33 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจากหลายเขตพื้นที่ จากต่างจังหวัดอีกด้วย ผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มียอดเงินถวายขณะรายงานข่าว จำนวน 2,626,999.00 บาท

///// นายประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีมประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รายงาน

สพป.เลย เขต 2 จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

637528.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมการจัดการศกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2 ซึ่งเป็นการจัดอบรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 183 เขต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนำไปสู่การปฏิบัติ และให้เข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับโรงเรียน กิจกรรมการจัดอบรมประกอบด้วยการรับชมการเสวนาประกอบวีดิทัศน์ ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ซักถาม โดยมี นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธาน

30 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: