Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ชมถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ชมถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

September 4, 2014

636506.JPG

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำโดยนายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และคณผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 101 โรง ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง จำนวน 183 เขต การถ่ายทอดสดครั้งนี้เป็นการจัดเสวนา ประกอบวีดีทัศน์ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวทางพระราชดำริ” นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” ” นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและห้องเรียน ” ” แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการในระดับโรงเรียน” ” เส้นทางความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับโรงเรียน”ผู้ร่วมเสวนา รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพป.สพ.1 นายบุญรัตน์ หลักแหลม ผอ.โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง นายบัณฑูร พลเสน ผอ.โรงเรียนวัดเถรพลาย ผู้นำสนทนา นายไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ช่วงบ่าย ฟังแนวนโยบาย การวางแผน วิธีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยท่านรองปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ ต่อจากนั้นเป็นการสรุป อภิปลาย การวางแผน มอบภารกิจ การเตรียมอบรมครูปลายทางในวันที่ 6 กันยายน 2557 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A2305272732%3A69&set=a.572476686207946.1073742269.100003368603572&type=1&notif_t=likeภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

29 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: