Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยะลา เขต ๓ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ

สพป.ยะลา เขต ๓ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ

September 10, 2014

640370.jpg

ที่สนามโรงเรียนอนุบาลเบตง “สุภาพอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะพทางวิชาการและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการผลงานนักเรียน ครู ที่เป็นเลิศ ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายทั้ง 6 ศูนย์ หน่วยงานภายใต้การนำของว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอเบตง และอำเภอธารโต ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดประกวดซุ้มนิทรรศการผลงานนักเรียน ครูที่เป็นเลิศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเช่นเดียวกัน

สำหรับการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 76 กิจกรรม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเด็กเรียนร่วม ซึ่งผลการแข่งขันสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 http://www.yala3.org

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ทีมงานปชส.ศิลปหัตถกรรมฯ ภาพ

03 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: