Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

September 15, 2014

ยะลา เขต ๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยในระดับปฐมวัย พร้อมคัดเลือกโรงเรียนที่จัดนวัตกรรมส่งเสริมภาษาที่เป็นเลิศ

646622.JPG

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายนที่ผ่านมา นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมครูภาษาไทยระดับปฐมวัย ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา การจัดกิจกรรมครั้งนี้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และต่อยอดความเข้มแข็งทางวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา ได้รวบรวมนวัตกรรมส่งเสริมภาษาไทยของครูปฐมวัยจากแต่ละศูนย์เครือข่าย รวม ๑๓ ศูนย์ มาจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่จัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ และมีการคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่จัดนวัตกรรมส่งเสริมภาษาไทยระดับปฐมวัยที่เป็นเลิศ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทาภาษาของเด็กหรือแก้ปัญหาด้านภาษาได้ ผลการคัดเลือกมีดังนี้ระดับเหรียญทอง ได้แก่โรงเรียนบ้านเกียรติ โรงเรียนบ้านโฉลง โรงเรียนบ้านกือเม็ง ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ โรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาโละ ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนบ้านท่าสาป โรงเรียนบ้านนาเตย และโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ ผู้ที่ได้รับเหรียญในระดับต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่จะทำการมอบเกียรติบัตรในให้ในเร็วๆ นี้

ผอ.แสงไทย มีสุนทร เปิดห้องเรียนแห่งอนาคตในโครงการ Samsung Smart Learning Center ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

646648.JPG

นายแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ประธานเปิดงานการศึกษาดูงาน “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคตในโครงการ Samsung Smart Learning Center ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย” โดยมีนายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยกล่าวว่า โรงเรียนเทิงวิทยาคม สังกัดสพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง 10 โรงเรียนและเป็นโรงเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและบูรณาการนวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ สามารถต่อยอดให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างน่าสนใจ

ในขณะที่นายแสงไทย มีสุนทร กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการร่วมกับสื่อ ICT และเทคโนโลยี ดิจิตอลนั้น ในส่วนของสพฐ.ก็มีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการโครงการ Samsung Smart Learning Center ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย จึงเป็นอีกหนึ่งโมเดลห้องเรียนต้นแบบที่บูรณาการการเรียนรู้ผ่านงานวิจัย ซึ่งไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์กับเด็กๆเท่านั้น แต่จะเป็นต้นแบบสำคัญให้แก่โรงเรียนอื่นๆต่อไป สำหรับโรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย มีนายวังเงิน สุวงศ์เครือ เป็นผอ.โรงเรียน โดยมีครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมห้องเรียนแห่งอนาคต

พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ มอบเงินช่วยเหลือ-ตรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนประสบภัยพิบัติที่เชียงราย

646706.JPG

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผน สพฐ.เดินทางมาปฏิบัติราชการติดตาม ตรวจสภาพความเสียหายภัยพิบัติจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัย ที่รร.บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 4 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายและโรงเรียนได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2557 ที่รร.เชียงรายปัญญานุกูล หมู่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการได้มอบเงินให้แก่โรงเรียนในเขต อ.พญาเม็งราย ที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหาย 4 โรงเรียน คือ รร.บ้านใหม่สุขสันต์ 1,623,000 บาท รร.สันสลีกวิทยา 128,700 บาท รร.บ้านตีนเป็ด 29,980 บาท รร.บ้านแม่เปา 130,920 บาท,มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า เผ่าม้งและเผ่ามูเซอ ผู้ปกครองนักเรียนที่บ้านเรือนที่พักได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม จำนวน 160 ชุด พร้อมปราศัยพบปะข้าราชการ ประชาชน ผู้บริหาร ครู นักเรียน โดยพล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่าจะได้รีบอนุมัติการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่รร.บ้านใหม่สุขสันต์ภายในเดือนนี้ ตลอดจนจัดสรรครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ ทดแทนให้แก่ทุกโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายหรือชำรุดใช้การไม่ได้ทันที ทั้งนี้ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จ.เชียงราย ซึ่งเป็นครั้งแรกภายหลังการแถลงนโยบายต่อสนช.ของพล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ มีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผวจ.เชียงราย นายวิชัย จิรฉัตรมงคล นายอำเภอพญาเม็งราย นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดร.เอกชัย ผาบไชย ผอ.สพป.เชียงราย เขต2 ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต3 นายทศพร เมฆอากาศ รักษาการ ผอ.สพป.เชียงราย เขต4 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) พร้อมคณะรองผอ.สพท.จากทั้ง 5 เขต ร่วมให้การต้อนรับและติดตามการปฏิบัติราชการอย่างพร้อมเพรียง

14 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: