Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.พัฒนาระบบโปรแกรมออนไลน์ฐานข้อมูลนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ๒๕๕๗

สพฐ.พัฒนาระบบโปรแกรมออนไลน์ฐานข้อมูลนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ๒๕๕๗

September 17, 2014

647483.JPG

วันที่ 16 กันยายน 2557 ที่โรงเเรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร รองผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาระบบโปรแกรมออนไลน์การบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างความพร้อมสำหรับการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2557 อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสามารถทางวิชาการทักษะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้พัฒนาการไปสู่ความเป้นเลิศและสู่เวทีแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนักวิชาการและศึกษานิเทศก์จาก 38 ศูนย์สอบทั่วประเทศมาร่วมอบรมเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมออนไลน์การบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละศูนย์สอบให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของสพฐ.โดยเฉพาะจุดเน้นทางด้านการพัฒนานักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษต่อไป สำหรับการอบรมพัฒนาระบบโปรแกรมออนไลน์การบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2557 จัดระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2557

16 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: