Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครปฐม เขต ๑จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนนำในการสร้างนวัตกรรมสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

สพป.นครปฐม เขต ๑จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนนำในการสร้างนวัตกรรมสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

September 18, 2014

648056.JPG

โรงเรียนวัดดอนยายหอม ศูนย์กลุ่มสาระภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำในการสร้างนวัตกรรมสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรม (Best practice) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล มีครูภาษาไทย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 170 คน โดยมีการนำเสนอนวัตกรรมชนะการประกวด งานของครูแกนนำ พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในการจัดทำนวัตกรรม ต่อจากนั้นคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ครูทำสื่อสร้างสรรค์ ต่อจากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลสำหรับครูผู้นำเสนอผลงาน วิยากรประจำฐานเรียนรู้ และครูเครือข่ายภาษาไทย ทั้งนี้ขอขอบคุณ นางกฤษณา เจริญวุฒิมากร นางอาริยา เฮ้งเจริญ นางสาวจารุวรรณ มั่งจุ่น นางบรรจง แสงนภาวรรณ นางพชรมน กำมะณี ตลอดจนวิทยากรและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ -//ภาพโดย เครือข่ายครูภาษาไทย สพป.นครปฐม เขต 1-เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 รายงานข่าว-////

17 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: