Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑ และ สพม.๒ สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ๒๕๕๗

สพม.๑ และ สพม.๒ สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ๒๕๕๗

September 22, 2014

649670.JPG

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สพม.1 และ สพม.2 ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมภาคเช้า และภาคค่ำ โดยการนำ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็น เขต 1 นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จากความร่วมมือจากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ตลอดจนประธาน กลุ่มโรงเรียน สพม.1 ทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน และสหวิทยาเขต สพม.2 ทั้ง 11 สหวิทยาเขต ซึ่งปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

ภาคเช้า ณ บริเวณลานสุขภาพ สวนหลวงพระราม 8 โดยได้รับเกียรติจากนายเสน่ห์ ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมโยคะ กิจกรรมแอโรบิค และเดินเพื่อสุขภาพ

ภาคค่ำ จัดขึ้น ณ หอประชุมกองทัพเรือ ได้รับเกียรติจาก ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้บริหาร และอดีตผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ หลายท่าน อาทิ ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและเลขาปฏิรูปการศึกษา นายกว้าง รอบคอบ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายมังกร กุลวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็น เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็น เขต 1 และ2 ที่เกษียณอายุราชการในปีประมาณ 2557 และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

ท้ายสุดของงานสืบสานสายใย หัวใจสีแดง เป็นพิธีส่งมอบหัวใจสีแดง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเป็นเจ้าภาพในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป

การจัดงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557” เป็นประเพณีดั้งเดิมของกรมสามัญศึกษา วัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ระดับบริหารของกรมและการศึกษาที่ได้อุทิศตน ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย ผู้บริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นการเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการที่มีความสำคัญและมีค่าอย่างยิ่ง เป็นกำลังสำคัญด้านแรงใจและใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน เป็นประโยชนต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคล หลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ระบบบริหาร จวบจน กระทั่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับต่อมานั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 ยังเล็งเห็นคุณค่าประเพณีดังกล่าว จึงได้สืบสานการจัดประเพณีดังกล่าวต่อเนื่องกันมา โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ในแต่ละทุกปี

……………………………………….

(ทิชา แสงเล็ก สพม.2/ข่าว)

(ธเนศ ไชยสุวรรณ สพม.1/ข้อมูล/ภาพ)

21 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: