Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนเถินวิทยากับรางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗

โรงเรียนเถินวิทยากับรางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗

September 22, 2014

648052.jpg

สพม.เขต ๓๕ ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับโล่รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศปี ๒๕๕๗

จาก ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องเพชร โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

โดยมีนายพิมนน์ ปิติลุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล

และมีคณะครู คณะนักเรียน นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รอง.ผอ.สพม.เขต ๓๕ และนายจิรวัฒน์ ปัญญา รอง.ผอ.สพม.เขต ๓๕ ร่วมเแสดงความยินดีในครั้งนี้

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ของสพฐ.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และโรงเรียนเถินวิทยา ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการดำเนินงานสภานักเรียนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นรูปธรรม จนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ในครั้งนี้

17 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: