Home > ข่าวการศึกษา > “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา!

“ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา!

September 23, 2014

“ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา! : ทีมข่าวการศึกษารายงาน

6ef7b66jak9haa6gaaj9a.jpg

เมื่อสังคมไทยยังมีคำถามกับคุณภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมของครูไทยในสมัยปัจจุบันว่า “ครูแบบใดที่เราต้องการให้ดูแลลูกหลานของเรา” จึงเป็นที่มาของความพยายามในการพลิกมิติบทบาทครูไทยในอดีต ที่เป็นอาชีพอันทรงเกียรติ และเป็นที่เคารพบูชาแก่ศิษย์ตลอดมา “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award) รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา โดยมีคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าภาพหลัก และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกระบวนการคัดเลือกและคุณสมบัติครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แก่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 4 ภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 5-17 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อธุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณบอกกับสังคมว่า “ครูแบบใดมีค่า ครูแบบใดที่อยากให้คนทั้งประเทศเคารพบูชา” จึงเป็นความท้าทายของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคนทั้งประเทศในการคัดเลือก เพราะถือเป็นการทำงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งผลการคัดเลือกจะสะท้อนกลับมายังคนไทยทั้งประเทศว่า เราให้คุณค่ากับครูประเภทใด ฉะนั้นต้องช่วยกันเฟ้นหาครูที่เป็นต้นแบบในมิติที่เป็น “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนครู และสร้างคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย” “ครูไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจที่เป็นศูนย์ แต่เริ่มจากแรงบันดาลใจที่เคยแรงกล้า แต่อาจจะอ่อนล้าลง แต่พร้อมเสมอที่จะมีใครสักคนมาช่วยจุดประกายด้วยตัวอย่างที่ดี ด้วยกำลังใจ ด้วยคำแนะนำ สิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะทำให้ใจครูลุกโชนขึ้นได้ ครูผู้มีคุณูปการสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้คนอื่นเกิดความศรัทธา และทำให้คิดได้ว่า ถ้าเราทุ่มเทได้สักครึ่งหนึ่งของเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของเรา ในโรงเรียนของเรา ในลูกศิษย์ของเราได้” ขณะที่ ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เสริมถึงคุณลักษณะครูผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ด้วยว่า เป้าหมายของครู คือ ทำให้ชีวิตของศิษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่มีฐานของการอบรมสั่งสอน ฝึกฝน และบ่มนิสัย ฉะนั้นเด็กที่โชคดีที่สุดคือเด็กที่สามารถวิ่งมาหาครูได้เมื่อมีปัญหา รางวัลนี้จึงยกย่องครูที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจลูกศิษย์ พยายามสร้างฐานชีวิตและสร้างทุนชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ ครั้งนี้เรากำลังจะช่วยกันจุดพลุและประกาศก้องขึ้นมาจากท้องถิ่นที่ครูสอนว่าเราอยากได้ครูแบบไหน ซึ่งจะสร้างให้เกิดการยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เชิดชูเกียรติเพียงแต่รางวัลเท่านั้น พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พระนักการศึกษาเสนอถึงตัวชี้วัดที่สำคัญว่าต้องยึดเอาผลสัมฤทธิ์ของคนที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากครูแล้วทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผลเชิงประจักษ์ว่า ครูท่านใดให้แรงบันดาลใจลูกศิษย์เจริญก้าวหน้า ให้ความอบอุ่น ให้เขามีพลังในการดำรงตนเป็นคนดีต่อไปด้วย หันกลับมาฟังบรรดาศิษย์มีครูในวงการอื่นๆ กันบ้างว่า พวกเขาและเธอวาดภาพ “ครูในฝัน” ไว้เป็นอย่างไรกัน ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นความยิ่งใหญ่กว่ารางวัลอื่นๆ ที่ผ่านมา ผมคนหนึ่งก็เป็นศิษย์มีครู ได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะครูให้โอกาส ในฐานะของนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็อยากจะใช้โอกาสนี้เป็นหนึ่งในการแสดงความขอบคุณครูทั่วประเทศไทย เพื่อส่งสัญญาณบอกให้ชัดเจนว่า ครูแบบใดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์ ครูแบบใดที่สร้างคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย ขณะที่ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง เล่าว่า ครูดีที่จำได้คือ ครูดีที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู อยากให้ความรู้ให้ได้มากที่สุด โดยยอมลงทุนไปค้นคว้าหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะปัญหาการเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงปัญหาชีวิต ส่วน ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงมากฝีมือ มั่นใจว่า การใช้ชีวิตของครูถือเป็นบทเรียนสำคัญที่หล่อหลอมให้เธอเป็นเธอในทุกวันนี้ ครูในภาพฝันของเธอจึงไม่ใช่เพียงครูที่ติดอยู่เพียงเรื่องบทเรียนตำรา หรือการสอบเท่านั้น และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ส่งท้ายว่า รางวัลนี้จึงมีความพิเศษเพราะแสดงถึงความสมบูรณ์ของคนที่ได้รับรางวัล ในฐานะที่ครูต้องทำหน้าที่บ่มเพาะ แสดงโลกแก่ลูกศิษย์ ไม่ว่าเด็กเขาจะทำอะไร หรือเขาจะนำสิ่งที่ครูสอนไปใช้ชีวิต แต่สุดท้ายครูคนนั้นต้องสอนเด็กให้ใช้ชีวิตเป็น คิดเป็น ทำเป็นด้วย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน นี้ ที่ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดในจังหวัดของท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก http://www.PMCA.or.th หรือโทร.0-2619-1811 และเฟซบุ๊กรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: