Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยโสธร เขต ๑ ร่วมงาน“ กษิณาลัย ๕๗” สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพฐ. ๕๗

สพป.ยโสธร เขต ๑ ร่วมงาน“ กษิณาลัย ๕๗” สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพฐ. ๕๗

September 24, 2014

647799.JPG

ดร.อภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นำคณะทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ชื่องานว่า “ กษิณาลัย 57” สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพฐ. 57 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ อาคารคอนเวชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 นำคณะรอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2557เพื่อให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้บริหารได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

17 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: