Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯปี ๒๕๕๗

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯปี ๒๕๕๗

September 25, 2014

651615.JPG

วันที่ 19 กันยายน 2557 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่เขต6 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนชุมชนข่วงเปาเหนือ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประธานกรรมการการดำเนินงาน กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรีภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ โดยผ่านการแข่งขันและคัดเลือกตั้งแต่ระดับโรงเรียนและเครือข่าย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถสูงสุกในวันนี้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ในวันที่ 17-19ธันวาคม 2557 สถานที่ที่ใช้จัดการแข่งขันมีโรงเรียนศรีจอมทอง โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ จัดระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2557 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A2305272732%3A69&set=a.585693338219614.1073742294.100003368603572&type=3ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

24 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: