Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

September 28, 2014

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดงานแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗

653184.jpg

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติคุณบัตร และแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖๒ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ คน โดยมี นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ ความสามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษามาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นหลังต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ // บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพม ๒๙ จัดประกวดนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามองค์ประกอบทั้ง ๓ ด้าน

653097.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดย ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ จัดประกวดนิทรรศการผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้งสามด้าน คือ ๑)ด้านโอกาสทางการศึกษา ในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือ ๒)ด้านคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับฯ ๓)ด้านนโยบายทั้ง ๖ ประการ..ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดนำผลงานมาแสดงและนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของคณะกรรมการ.. ผลการประกวด ด้านโอกาสทางการศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แ…ก่ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร(สหวิทยาเขต๒)..ชนะเลิศด้านคุณภาพการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนนารีนุกูล(สหวิทยาเขต๑) และชนะเลิศด้านนโยบายของกระทรวงฯ ได้แก่ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร(สหวิทยาเขต๖) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านปราโมทย์ แก้วสุข ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบรางวัลให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี..บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม๒๙/ภาพ-ข่าว

เสียงขอบคุณจากโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ชม.เขต 4

653059.jpg

นายศฤงคาร แป้นกลาง ผอ.โรงเรียนวัดสามหลัง อ.สันป่าตอง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดเผยว่าโรงเรียนวัดสามหลัง ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับโซนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการนำเสนอผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในครั้งนั้น ตนขอฝากขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีความตั้งใจร่วมกันปฎิบัติงานด้วยความทุ่มเท จนกระทั่งสามารถได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการ จากทั้งหมด 65 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ให้เหลือจำนวน 20 โรงเรียน เพื่อไปคัดเลือกต่อที่จังหวัดเชียงราย ให้เหลือเพียง 10 โรงเรียน และระหว่างนี้ตนและคณะครูจะต้องช่วยกันพัฒนาจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชนต่อไป…

ภาพโดย..ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสามหลัง สุกัญญา เชื้อหมั้น และ ชัญญาภัส ศรีนันตา / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว เผยแพร่แล้วผ่านสื่อ.. http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th(ข่าวภาคเหนือ)

http://www.eduthainews.com (ข่าวภาคเหนือ) http://www.Facebookข่าวการศึกษาไทย.com http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท. และ Line สพป.ชม.เขต 4 Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต 4

Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line ชมรม ปชส.กพฐ.ปท.

ขอความอนุเคราะห์ ปชส.สื่อ นสพ.ท้องถิ่น

27 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: