Home > ข่าวการศึกษา > ศิลปะร่วมสมัยในชีวิต

ศิลปะร่วมสมัยในชีวิต

September 29, 2014

jkafbkdedid95cakcbdbf.jpg

“การสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นนับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของคนเรา เช่น ศิลปะในการทำอาหาร ศิลปะในการทำงาน ศิลปะในการเขียนหนังสือ การพูด การคบเพื่อน การแต่งกาย ซึ่งเราจะพบว่า ความสุขที่เกิดขึ้นล้วนมีที่มาจากการสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านั้นนั่นเอง”

คำกล่าวของ เขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดใจก่อนจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ เขาบอกว่า ชีวิต การงาน หน้าที่ของ เขมชาติ เริ่มตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จนกระทั่งเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และจบปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับราชการเป็นนักโบราณคดี ในหน่วยศิลปากรที่ 3 จังหวัดสุโขทัย และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่เรื่อยมาจนกระทั่งได้เข้ามาดูแลสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผลงานตลอด 2 ปีที่เข้ารับหน้าที่ ผอ.สศร. ได้ส่งผ่านความสุขไปสู่คนไทยด้วยผลงานศิลปะอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการดีๆ ระดับนานาชาติ เช่น การจัดนิทรรศการ World Watermedia Exposition, Thailand หรือ มหกรรมสื่อสีน้ำโลก ประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สามารถนำเสนอผลงานสีน้ำจากศิลปินนานาชาติ, โครงการ “ภาพสวยกวีใส” The International Photographer and Writer ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ จ.กระบี่ และ จ.ชลบุรี ผ่านงานศิลปะภาพถ่ายและบทความนิตยสารไปสู่นักท่องเที่ยวในต่างประเทศมากมาย

กระทั่งงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2557 นี้ ได้แก่ โครงการเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ “Harmony World Puppet Carnival” ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลหุ่นโลกปี 57 โดยมีประเทศตอบรับร่วมงานมากสุดในประวัติศาสตร์ถึง 74 ประเทศทั่วโลก เขาบอกว่าวิธีทำงานศิลปะให้เป็นรูปธรรมนั้น ได้ตั้งเป้าหมายสำคัญคือการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เน้นการสืบสาน สร้างสรรค์ และบูรณาการ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

แม้ในเดือนกันยายนปีนี้ จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม แต่เขาบอกว่า ก็ยังมีไฟในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม หนึ่งในเป้าหมายต่อจากนี้ไป ประการแรก อาจเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติได้ไม่มากก็น้อย และคงจะได้มีเวลาอ่านหนังสือที่เก็บสะสมไว้มากกว่า 1,000 เล่ม งานสะสม ทั้งแสตมป์ ของเก่า พระเครื่อง ฯลฯ เขียนหนังสือ เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมากว่า 36 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: