Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลดีเด่น

โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลดีเด่น

September 29, 2014

651680.jpg

นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษานักเรียน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จ.พิษณุโลก ดังนี้

1.โล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556

– โรงเรียนบ้านแม่ระกา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 2. การประกวดกิจกรรมงานคืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ปี 2557

– การประกวดแอโรบิค ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดู่

– การประกวดแอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

– การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา นักร้องชาย รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ภาณุพงศ์ ฉิมแบน โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

– การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา นักร้องหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อรทัย แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 3. มอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองเด็กนักเรียน และป้องกันออกกลางคัน ปี 2557 4. มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทผู้บริหารโรงเรียน การแข่งขันยิงปืนประเภทสมัครเล่น ปี 2557 กลุ่มสวัสดิการครูอำเภอเนินมะปราง แก่ นายมานะ แสงนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

24 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: