Home > ข่าวการศึกษา > สพป.จันทบุรี เขต ๒ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

สพป.จันทบุรี เขต ๒ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

October 4, 2014

656044.JPG

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิด

ประชุมการเตรียมพร้อมของคณะกรรมการ และคณะทำงาน ประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 64 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรีภาพ จากการ

จัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลายครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกำหนดจัด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ, ทักษะทางวิชาชีพ, การจัดนิทรรศการ ในระหว่างวันที่ 7,8 และ

10 ตุลาคม 2557 สถานที่จัดการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนบ้านมะขาม และโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

และในระดับชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศัณศณี

02 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: