Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สข.๑ จัดโครงการดีเจน้อยเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์

สพป.สข.๑ จัดโครงการดีเจน้อยเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์

October 4, 2014

652893.JPG

วันนี้ (26 ก.ย.57) ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายวินิตย์ กรรไพเราะ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการดีเจน้อยเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่ง สพป.สงขลา เขต 1 จัดขึ้นเพื่อสร้างผู้นำนักเรียนด้านดีเจน้อยนมแม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว และเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านจัดกิจกรรมดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และขยายผลสู่โรงเรียนอื่น อีกทั้งยังสอดคล้องกับโครงการดีเจเพื่อสานใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นโรงเรียนแกนนำดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดท้ายยอ วัดแหลมพ้อ อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน อนุบาลสงขลา วิเชียรชม บ้านกลาง บ้านบางดาน บ้านดอนขี้เหล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีวิทยุ 106 โซเซียลเรดิโอ และโรงพยาบาลสงขลา

26 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: