Home > ข่าวการศึกษา > ทำกิจกรรมคู่กับการเรียนข้อคิดเยาวชนดีเด่นปี๕๗

ทำกิจกรรมคู่กับการเรียนข้อคิดเยาวชนดีเด่นปี๕๗

October 5, 2014

ทำกิจกรรมคู่กับการเรียนข้อคิดเยาวชนดีเด่นปี57 : แพรวพรรณ สุริวงศ์เรื่อง ถนัดกิจ จันกิเสน ร.ร.โยธินบูรณะภาพ

8jgh698keeabgkkaib6aa.jpg

ปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) คัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 142 ราย จำแนกเป็น เยาวชน 75 ราย กลุ่มเยาวชน 32 กลุ่ม บุคคล 26 ราย และองค์กร 9 ราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้คนคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 11 สาขา ได้แก่ 1.สาขากฎหมาย และการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 2.สาขาการศึกษาและวิชาการ 3.สาขากีฬาและนันทนาการ 4.สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 5.สาขาคุณธรรมและจริยธรรม 6.สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 8.สาขาศิลปวัฒนธรรม 9.สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 10.สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม 11.สาขาอาชีพ มารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปประทานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557

“ภานุพงษ์ วงษ์จันทร์” นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2557 เล่าว่า ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงาน และผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อเข้ารับการสรรหา โดยตนเองนั้นทำกิจกรรมมาตลอด โดยผลงานที่ภูมิใจที่สุดคือ การได้รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2557 และได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

“เราควรทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน เพราะการเรียนอย่างเดียวนั้นมันเคร่งเครียด ทำกิจกรรมไปด้วยสมองมันก็ปลอดโปร่ง และยังช่วยสร้างเสริมศักยภาพของเราอีกด้วย” ภานุพงษ์ กล่าว

เพราะการทำกิจกรรม มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้ อย่างเช่น น้องๆ จาก “ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนโยธินบูรณะ” ที่ใช้กิจกรรมเป็นตัวช่วยในการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน จนคว้ารางวัลต่างๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุด ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2557

“ปุณภณ ธนัสนิกุล” ครูโครงการภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ ผู้ดูแลโครงการ พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน เล่าว่า ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนโยธินบูรณะเริ่มจากแนวคิด Learning by doing ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้ รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยช่วยส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

“ภูเก็ต” ณพบดี กุลมงคล นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ หนึ่งในผู้ร่วมทีมหุ่นยนต์มากว่า 3 ปี ตั้งแต่ ม.3 เล่าว่า การทำกิจกรรมไปพร้อมกับการเรียนด้วย ทำให้ได้รู้จักการบริหารเวลาเพื่อมาซ้อมหุ่นยนต์ในเวลาหลังเลิกเรียน และรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ได้ทำงานเป็นทีมกับความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยจะต้องมีการหาจุดร่วมเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ให้ดีที่สุด และยังทำให้รู้จักการวางแผนและออกแบบในการประกอบหุ่นยนต์ เพราะนอกเหนือจากตัวหุ่นยนต์ที่ต้องการแล้วการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวได้ ยังต้องสอดคล้องกันอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกความท้าทายจากการประดิษฐ์ที่หุ่นยนต์มอบให้

ปัจจุบันมีนักเรียนที่เข้าร่วม 30 คน ได้รับรางวัลชนะเลิสการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลรายการโอลิมปิกหุ่นยนต์ระกับนานาชาติ ปี 2011 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ส์จาก 57 ทีมทั่วโลก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 2011 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์, รางวัลยอดเยี่ยมประเภท Robot Soccer รายการ World Robot Olympiad 2013 ประเทศมาเลเซีย ฯลฯ ล่าสุดทีมหุ่นยนต์โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์นานาชาติ ที่ประเทศรัสเซีย ในเดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: