Home > ข่าวการศึกษา > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จัดประชุมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จัดประชุมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม

October 8, 2014

656944.JPG

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวย สพป.อบ.3 ผู้อำนวยกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ บุคลาการทางการศึกษา จัดการประชุมโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการนี้ ได้เชิญคณะวิทยากร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม นายเกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นางสาวเรไร แย้มสะอาด นักวิชาการอาวุโสระดับสูง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้เข้าอบรมผู้บริหารและข้าราชการครูทุกคนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

(นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)

03 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: