Home > ข่าวการศึกษา > ปูนซิเมนต์เอเชีย จัดมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ปูนซิเมนต์เอเชีย จัดมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

October 11, 2014

657017.jpg

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ บ.ปูนซิเมนต์เอเชียจำกัด (มหาชน) จัดมอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ คู่ขนานกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ที่โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ตามโครงการ “๒๕ โรงเรียน พลังงานหมุนเวียนเพื่อการศึกษา” เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในวาระครบรอบ ๒๕ ปี บ.ปูนซิเมนต์เอเชีย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล ๒๑ กทม. โดยมีเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้แทนจาก สพฐ. ร่วมมอบ

นายนภดล รมยะรูป กก.ผจก.บ.ปูนซิเมนต์เอเชีย เปิดเผยว่า ในวาระที่ บ.ปูนซิเมนต์เอเชีย ครบรอบ ๒๕ ปี ในการต่อตั้งเพื่อผลิตปูนซิเมนต์ จึงได้จัดโครงการ “๒๕ โรงเรียนพลังงานหมุนเวียนเพื่อการศึกษา” ซึ่งจัดอยู่ในโครงการทางด้านสังคมและเชื่อมโยงกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปพลังงานของประเทศไทย ซึ่งลักษณะของโครงการ คือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(On Grid Solar PV Rooftop) ในเขตพื้นที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รวมทั้งพื้นที่ทุกภูมิภาคที่มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำคู่มือความรู้ง่าย ๆ ให้เหมาะกับระดับชั้นการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การศึกษาด้านพลังงานหมุนเวียน การผลิตพลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และยังสามารถใช้ประกอบการศึกษาในวิชาอื่นอีกด้วย ซึ่งผลพลอยได้จากโครงการนี้ ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ลดลงประมาณ ๘๐ – ๙๐ % เท่ากับได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเพิ่ม ๑๓ – ๑๖ % ต่อปี และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียนของประชาชนในชุมชน ที่สามารถจะนำไปประยุกต์และขยายผลต่อไปในภาคครัวเรือนได้อีกด้วย

ด้านนายโรเบอร์โต้ กัลลิเอรี่ กก.ผจก.ร่วม กล่าวว่า บ.ปูนซิเมนต์เอเชีย ได้ผลิตปูนซิเมนต์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดในประเทศไทยมาเป็นเวลา ๒๕ ปี ด้วยกำลังการผลิตกว่า ๕ ล้านเมตตริกตัน ต่อปี โดยเน้นเรื่องคุณภาพและบริการเป็นหลัก นอกจากนั้น ยังได้ให้ความสำคัญในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น เรื่องสุขภาพความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณที่ตั้งโรงงาน มีการตรวจติดตามสิ่งที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีมลภาวะที่เกิดจากโรงงานไปรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ บริเวณโรงงานและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเพื่อชุมชนมากมาย อาทิ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การสร้างและสนับสนุนกิจการห้องสมุดโรงเรียนและชุมชน การจัดการปลูกป่า เป็นต้น เนื่องวาระครบรอบ ๒๕ ปี ในปีนี้ บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ “๒๕ ปี โรงเรียนพลังงานหมุนเวียนเพื่อการศึกษา” เพื่อสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนกับพนักงาน ชุมชน และสถานศึกษา

03 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: