Home > ข่าวการศึกษา > ประกาศเชิญชวน สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศเชิญชวน สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี ๒๕๕๘

October 13, 2014

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2558” โดยเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยปีนี้ จัดขึ้น 5 ครั้ง ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ครูท่านใดที่สนใจรายละเอียดและอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/for-teacher/teacher-trainning/basic งานนี้ สมัครฟรี…… !! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครับ เพราะเราเชื่อว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นตัวกระตุ้นให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้” จากทีมงาน AstroOutreach ‹ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางดวงตา เสาวโรนุพันธุ์ ประกาศ โรงเรียนพานพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ›

พุธ, 1 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: