Home > ข่าวการศึกษา > เชียร์ลีดดิ้งโสตฯเมืองนนท์สร้างโอกาสร่วมกิจกรรมสังคม

เชียร์ลีดดิ้งโสตฯเมืองนนท์สร้างโอกาสร่วมกิจกรรมสังคม

October 14, 2014

เชียร์ลีดดิ้ง โสตฯเมืองนนท์สร้างโอกาสร่วมกิจกรรมสังคม : แพรวพรรณ สุริวงศ์เรื่อง บุญฤทธิ์ รัตนวิจิตร “ไอซ์” รุ่งระวี แซ่ลิ้ม ภาพประกอบ

7cjfb9fh6kahbgd8aeaf8.jpg

“หลายครั้งที่เด็กท้อ เหนื่อย อยากออกจากชมรม แต่ผมจะบอกเด็กๆ เสมอว่า ถึงเขาจะเป็นคนพิการ แต่ใจไม่ได้พิการ มีร่างกายที่พร้อมปกติ เพียงแค่หูไม่ได้ยินแค่นั้นเอง จะยอมแพ้กับสิ่งที่ไม่ได้ยินแค่นี้เหรอ ต้องสู้และทำให้ได้เหมือนคนปกติ ถึงแม้จะพิการ แต่ความสามารถของเขายังมี ต้องแสดงความสามารถเหล่านั้นออกมาให้คนอื่นได้เห็น” บุญฤทธิ์ รัตนวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และผู้ดูแลการฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งให้แก่น้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เล่าถึงการฝึกสอนนี้ ว่า กิจกรรมเชียร์ลีดดิ้งสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกว่า 20 ปี บนเส้นทางรับราชการ แต่ความกังวลในการสื่อสารก็มีไม่ใช่น้อยในระยะแรกของการสอนเด็กที่บกพร่องการได้ เพราะเคยสอนเด็กทั่วไปมาก่อน ต้องเริ่มเรียนการใช้ภาษามือใหม่หมด โดยการเรียนรู้จากเด็กนักเรียนของตนเอง

“เราต้องสอนให้เขารู้การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนปกติ และคนปกติเองก็ต้องปรับเปลี่ยน เข้าใจนิสัย สภาพแวดล้อมทำความเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเป็นอย่างไร แล้วปรับให้สามารถอยู่ร่วมกันได้”

สำหรับการฝึกสอนกิจกรรมเชียร์ลีดดิ้งสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครูบุญฤทธิ์ เริ่มเมื่อปี 2552 โดยการสนับสนุนของชมรมเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิต และมีการส่งเข้าร่วมแข่งขันกับคนทั่วไป ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย และการแข่งขันร่วมกับคนพิการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนที่เข้าร่วมอยู่ 18 คน

เนื่องจากเชียร์ลีดดิ้งเป็นกีฬาที่อันตราย จึงต้องสื่อสารและอธิบายให้เข้าใจถึงรูปแบบกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ และความปลอดภัยในการฝึกซ้อม โดยครูฝึกต้องคอยควบคุมให้จังหวะและลักษณะการปล่อยตัวการเต้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมในชมรมเชียร์ลีดดิ้งต้องมีความสนใจและตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทนของตัวนักเรียนเอง

แต่สิ่งที่ได้หลังจากการตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่คือ เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคม เพราะได้พาเด็กๆ ไปโชว์ตามสถานที่ต่างๆ ความรู้สึกที่เขาสะท้อนกลับมาคือความประทับใจ เพราะเขาได้ไปเห็น ได้อยู่ในสังคมปกติทั่วไป เขาก็มีความสุขแล้ว นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการเรียนการสอนที่จัดตามหลักสูตรและด้านวิชาชีพเสริม ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ก็มีทุกด้านตามความสนใจของเด็กในการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านนั้นๆ

“ไอซ์” รุ่งระวี แซ่ลิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีความบกพร่องทางการได้ยิน หนึ่งในสมาชิกชมรมเชียร์ลีดดิ้ง ใช้ภาษามืออธิบายความรู้สึก โดยผ่านการแปลของครูผู้ฝึกสอน ว่า ประทับใจและดีใจมากๆ ที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถให้ผู้ใหญ่และคนปกติได้ดู เพราะตั้งใจและพยายามฝึกซ้อม อยากให้คนอื่นเห็นความสามารถเหล่านี้ว่าผู้พิการก็สามารถทำได้เหมือนคนปกติ หากตั้งใจและมีความพยายาม และจงภูมิใจในสิ่งที่สามารถทำได้

ล่าสุดเชียร์ลีดดิ้งน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ไปโชว์ในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. นำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 พร้อมโชว์สุดยอดผลงานสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม และเรียนรวมดีเด่นกว่า 250 ผลงานทั่วประเทศ

โดยนิทรรศการ 9 จุดเน้น ที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา สำหรับคนพิการ ได้แก่ 1.ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 2.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 3.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 4.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.ศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ 7.เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ด้านการศึกษา 8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อให้เด็กพิเศษทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งแยก

สนใจเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สอบถามได้ที่ โทร.0-2571-7052 ต่อ 13

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: