Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยะลา ๒ ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.

สพป.ยะลา ๒ ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.

October 15, 2014

660420.JPG

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ กำหนดประชุมคณะกรรมการคัดลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ณ ห้องประดู่แดง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจากนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมฯโดยมีนายเธียร เธียรถาวร ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ นายอนุรักษ์ นิแซ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายอาภรณ์ ชูชื่น ผู้แทนข้าราชการครู นายพิทยา เพชรรักษ์ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และนายวิธาน สุชาติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

13 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: