Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ เปิดโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ เปิดโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

October 17, 2014

661928.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เปิดโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน กิจกรรมการประกวดแข่งขันกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ใช้สนามในการจัดกิจกรรมที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล โรงเรียนขุขันธ์วิทยา และโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง กิจกรรมการประกวดแข่งขันครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ โดยมีนายทองคำ ตอนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

16 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: