Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ ต้อนรับ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.๑๖ (สงขลา-สตูล) พร้อมคณะ

สพม.๓๔ ต้อนรับ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.๑๖ (สงขลา-สตูล) พร้อมคณะ

October 22, 2014

663315.JPG

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลกรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 (สงขลา – สตูล ) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.16 จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาส่ง นายภิญโญ จันทรวงศ์ รอง ผอ.สพม.16 (สงขลา – สตูล) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.34 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีที่ได้ผอ.สพม.34 คนใหม่ โอกาสนี้ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ต่อจากนั้น คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.16 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลการทางการศึกษาทุกกลุ่มงาน ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.953472751…

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: