Home > Uncategorized > คุก๒๖ปีฮั้วประมูลนมร.ร.

คุก๒๖ปีฮั้วประมูลนมร.ร.

จำคุก 13 กระทง 26 ปี ปรับ 3.7 ล้านบาท “เอกชน” ฮั้วประมูลนมโรงเรียน กศน.เชียงใหม่ 9 พื้นที่ 13 สัญญา

ajc7kkgdf6ij6adfffaeb.jpg

21 ต.ค. 57 ที่ห้องพิจารณา 805 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อ.3603/53 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายโสภณ ใจจันทร์ อายุ 49 ปี เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่โสภณพาณิชย์ , นายอินสม นาระต๊ะ อายุ 62 ปี พนักงานขับรถยนต์ หจก.เชียงใหม่ ฯ และนายณัฐภูมิ หรืออ้ายมั่น ขันคำ อายุ 33 ปี ผู้จัดการแผนกนม หจก.เชียงใหม่ ฯ เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐาน ร่วมกันตกลงในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งมีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของราชการโดยเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 3-4

โดยคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 53 ระบุว่า ระหว่างวันที่ 6 ต.ค. – 18 พ.ย. 51 จำเลยทั้งสาม ได้ร่วมกันตกลงเสนอราคา เพื่อทำสัญญาจัดซื้อนมโรงเรียนพาสเจอร์ไรซ์ และนมยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 9 พื้นที่ รวม 13 สัญญา ใน จ.เชียงใหม่ โดยใช้กลอุบาย และการสมยอม เพื่อกีดกันไม่ไห้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาตามประกาศการประกวดราคา ที่ไม่เป็นธรรม โดยทุกครั้งที่มีการประกวดราคาจัดซื้อนมโรงเรียน จำเลยคนหนึ่งคนใด จะเสนอราคากลาง ขณะที่จำเลยคนอื่น จะเสนอราคาที่สูงกว่าราคากลางเสมอ เหตุเกิดที่ ต.บ้านหอย อ.จอมทอง , ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า , ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และที่อื่นเกี่ยวพันกัน จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลพิเคราะห์คำเบิกความ และพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างกันแล้ว เห็นว่า ฝ่ายโจทก์มีนายธานินทร์ เปรมปรีด์ พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เบิกความว่า จากการตรวจค้น หจก.เชียงใหม่ ฯ ของจำเลยที่ 1 พบหนังสือมอบอำนาจ และตรายางของบริษัทห้างร้านอื่นที่ค้านม ซึ่งจำเลยทั้งสาม นำไปใช้ในการยื่นซองประกวดราคาต่อสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งจำเลยทั้งสาม ไม่ได้ทำในฐานะส่วนตัว แต่เป็นการทำหน้าที่แทนในลักษณะสมรู้ร่วมคิดกับบริษัท ห้างร้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลต่างๆ ที่สามารถกำหนดให้ใครเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก็ได้ในท้องที่นั้นๆ โดยจำเลยทราบเรื่องดี และตกลงรับหน้าที่เพื่อยื่นซองประกวดราคา และได้ประโยชน์ตอบแทนจากการว่าจ้างขนส่งนม และอื่นๆ จากผู้ชนะการประกวดราคา การกระทำของพวกจำเลย เป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของการประกวดราคา ย่อมทำให้หน่วยงานราชการได้รับความเสียหาย ข้อต่อสู้ของพวกจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษา จำคุกจำเลยที่ 1-3 คนละ 13 กระทงๆ ละ 2 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1-3 คนละ 26 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้ว ตามกฎหมายให้จำคุกจำเลยไว้สูงสุดคนละ 10 ปี พร้อมสั่งปรับจำเลยที่ 1-3 คนละ 3,706,741 บาท

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: