Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

October 25, 2014

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

664651.jpg

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน ประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งนายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายฤกษ์ชัย ทองคำ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้บำเพ็ญกรณียกิจอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาวไทยและประเทศชาตินานับประการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา ๔๒ ปี สวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ//////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

664580.jpg

สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นได้คล้องมาลัยพระกร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช สำหรับในปี 2557 เป็นวาระครบรอบ 104 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ พสกนิกรชาวไทยจึงน้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน ซึ่งในปี 2453 ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ –//ขอขอบคุณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม // เบญญพัฒน์ สุอมรา รายงาน–//

24 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: