Home > ข่าวการศึกษา > รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลางเพชรฯ

รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลางเพชรฯ

October 28, 2014

665580.JPG

พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม พร้อมด้วยญาติธรรม สร้างอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนบ้านกลางเพชร ฯ มูลค่า ๓.๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน ซึ่งพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยนางอรัญญา วิทยฐานกรณ์และคณะญาติธรรม ได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) รวมมูลค่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน ๑๐๖ คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ ห้องเรียน อาคารเรียนของโรงเรียนไม่เพียงพอและสร้างมานานกว่า ๓๐ ปี จึงได้ทำโครงการขอรับสนับสนุนจากพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม ซึ่งก็ได้รับเมตตาบอกบุญและรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างให้ในครั้งนี้ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน

27 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: