Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เลย เขต๑ จัดโครงการอาสาสอนต่อสานฝันให้นักเรียนถึงปลายทาง บรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนอัตรากำลังครู

สพป.เลย เขต๑ จัดโครงการอาสาสอนต่อสานฝันให้นักเรียนถึงปลายทาง บรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนอัตรากำลังครู

October 29, 2014

666412.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ให้ความสำคัญกับปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู สายปฏิบัติการสอน ในระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 อันเนื่องมาจากครูเกษียณอายุราชการโดยจัดทำโครงการอาสาสอนต่อสานฝันให้นักเรียนถึงปลายทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า โครงการอาสาสอนต่อสานฝันให้นักเรียนถึงปลายทาง เป็นโครงการใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็กนักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

……………………..

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloei1

http://www.loei1.go.th

http://www.prloei1.wordpress.com

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: