Home > ข่าวการศึกษา > นักศึกษาไทยอียิปต์-ซูดานการพูด-บุคลิกภาพสู่สากล

นักศึกษาไทยอียิปต์-ซูดานการพูด-บุคลิกภาพสู่สากล

November 1, 2014

เปิดโลกการศึกษามุสลิมตอน: นักศึกษาไทยอียิปต์ ซูดาน การพูด-บุคลิกภาพสู่สากล

78a8a9icbaj66a685ee7i.jpg

ความจริงแล้ว “การศึกษาศาสนา” ไม่ใช่เพื่อใบประกาศนียบัตรไปหางานทำ แต่เป็นการศึกษาเพื่อให้หัวใจอยู่ในหลักศีลธรรม นำความรู้มาเผยแผ่ เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ในรูปแบบที่ดี ร่มเย็นเป็นสุข การเรียนศาสนาจึงควบคู่กับการเป็นนักพูด นักพัฒนา นักปฏิรูปทางสังคม ดังนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พีรศักย จันทวรินทร์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด การนำเสนอ โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก “สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะห์” ให้มาทำหน้าที่เติมเต็มให้แก่นักศึกษามุสลิมไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศอียิปต์ และซูดาน เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะห์ นำทีมโดย อาจารย์สมาน(อุสมาน) งามโขนง อาจารย์มาโนช (อบูบัก) ระดิ่งหิน อาจารย์อดุลย์ (อับดุลเลาะห์) โยธาสมุทร และที่ปรึกษาสถาบัน สุรัตนา (สุใบดา) งามโขนง ได้สอนทักษะการพูดที่ซอละห์กาแมล หอประชุมมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวนจำกัด 40 คน และได้บินไปยังประเทศซูดานในวันที่ 28-30 กันยายน 2557 “อาจารย์ทุกท่านที่มาในครั้งนี้ รู้สึกดีใจ และรู้สึกประทับใจในความกล้าแสดงออก และความพยายามของน้องๆ นักศึกษา จากวันแรกที่เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้าย น้องๆ ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การพูด น้ำเสียง บุคลิกท่าทางและการนำเสนอ แม้ว่าเวลาจะสั้น แต่เพราะความมุมานะและความต้องการที่จริงจังของน้องๆ ทำให้การมาของคณะอาจารย์ในวันนี้ รู้สึกภาคภูมิใจในความตั้งใจจริงและทำให้น้องๆ ได้มีจุดยืนที่สวยงาม ท่ามกลางประชาชนในสังคมต่อไปในอนาคต สิ่งนี้คือ สิ่งที่สถาบันอมานะห์ ต้องการมากที่สุด” อาจารย์สมาน กล่าว ขณะที่ ศรยุทธ ขันธวิธิ หรือ อาบีดีน อยู่ จ.นนทบุรี เรียนคณะศาสนศาสตร์ ไคโร ปี 4 เป็นคนไม่ค่อยพูด ไม่ชอบอยู่หน้าเวทีและคนส่วนมาก แต่พอได้เข้ารับการอบรม ทำให้เขาต้องรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะคำพูดอาจารย์ที่ชี้แนะ แม้เวลาจะสั้นแต่รู้สึกว่าตัวเองมีความกล้า มีความมั่นใจที่จะยืนต่อหน้าสาธารณชน เพราะนักศึกษาศาสนาจะต้องเป็นผู้นำชุมชน หรือไม่ก็เป็นครู ทุกงานจะต้องเกี่ยวกับการพูด การนำเสนอ โดยเฉพาะเรื่องการอ่านคุตบะห์ คืองานหลักที่พวกนักศึกษาต้องเจอ ไพศาล(อีซา) เจ๊ะดอเซาะห์ เป็นคน จ. ฉะเชิงเทรา เรียนคณะนิติศาสตร์อิสลาม ปี 4 ไคโร บอกว่า จากที่ได้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากคนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก เพียงเวลาไม่กี่วัน ทำให้ตัวเองเข้าใจแล้วว่าการพูดให้ดี ให้ถูกวิธี ต้องมีเคล็ดลับและต้องมีการศึกษา อยากมีโครงการนี้ในทุกปีเพื่อเติมเต็มให้นักศึกษาศาสนาที่ต้องทำหน้าที่พัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต ส่วนนักศึกษาไทยในประเทศซูดานที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ น.ส.พิชญานันท์ มีซี นักศึกษาปี 2 นิติศาสตร์อิสลามและกฎหมายสากล มหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ณ เมืองคาร์ทูม ประเทศซูดาน เป็นคนนนทบุรี จากเป็นคนที่ขี้อาย เพียงระยะเวลาแค่ 3 วัน ทำให้กล้าพูด กล้านำเสนอ และกล้ายืนต่อหน้าผู้คนจำนวนมากแบบมั่นใจ แม้จะเป็นผู้หญิง ต้องเป็นทั้งเช้าเท้าหน้าและเท้าหลังได้ การอบรมในครั้งนี้เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนหลายๆ อย่างโดยเฉพาะความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย มาหามะ แปะอิง จาก จ.ยะลา นักศึกษาคณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาอรรถาธิบาย อัลกุรอ่าน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยอูมูดุรมานอิสลามียะห์ ซูดาน บอกเช่นกันว่า เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้นักศึกษาในซูดานค้นหาทางตัวเอง และเพิ่มทักษะการพูดต่อหน้ากลุ่มชนได้ดีในอนาคต เพราะในมหาวิทยาลัยไม่มีการสอนในเรื่องนี้ จากคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่มั่นใจ แต่ตอนนี้รู้สึกมั่นใจและกล้าถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็นที่มี การอบรมในครั้งนี้ คือหนึ่งความสำเร็จของพวกเราที่จะนำไปพัฒนาประเทศไทยเราต่อไป การนำเสนอ ไม่ใช่เรื่องง่าย การให้ผู้อื่นเชื่อใจ ยิ่งยากกว่า ดังนั้น นักศึกษาศาสนาจะต้องฝ่าฟันสิ่งนี้ไปให้ได้เพื่อนำเสนอในสิ่งที่เรียนรู้ในเรื่องศาสนาให้ผู้ที่ไม่เข้าใจ ไม่ว่าศาสนาใดในโลกนี้ ให้เข้าใจ มั่นใจ และ เชื่อใจ สิ่งนี้คือสิ่งที่จำเป็น เพราะหลายคนที่มีความรู้เยอะแต่มาตายเอาตอนนำเสนอไม่เป็น และไม่มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือนี่แหละครับ…

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: