Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเยี่ยมโรงเรียน

สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเยี่ยมโรงเรียน

November 6, 2014

670706.jpg

###นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์และประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม นาแก และปลาปาก เมื่อวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อสนองการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมได้ฝากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนว่าให้สอนเพิ่มเติมกับนักเรียนที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน และต้องให้ครูศึกษาแผนการสอนก่อนที่จะทำการสอนนักเรียน

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ สพป.นครพนม เขต ๑

06 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: