Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 8, 2014

ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ปี 2557 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

671495.JPG

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ปี 2557 (ปีที่ 10) ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้เยาวชนสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านสิงแวดล้อมไปปรับใช้ในโรงเรียน โครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ในรูปแบบการแบ่งกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนชั้น ป.5 จาก ร.ร.ในอำเภอบางสะพาน ร.ร.ละ 5 คน รวม 115 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท สหวิริยาสตรีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และวิทยากรจากข้าราชการครูในสังกัด และจากโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการผักปลอดสารพิษของโรงเรียนด้วย

สพม. เขต ๓๕ Education Expo เปิดรั้วสู่มหาวิทยาลัย

671610.jpg

สพม.เขต ๓๕ จัดกิจกรรม Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปี ๕๘

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต ๓๕ เป็นประธานเปิดงาน Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปี ๕๘ มีนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดลำปาง เข้าร่วม กว่า ๑,๐๐๐ คน สถาบันอุดมศึกษาทางเลือกเข้าร่วมงาน กว่า ๓๐ สถาบัน ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

นายสิทธิชัย มูลเขียน กล่าวกับน้อง ๆ นักเรียนว่า “การที่เราจะเลือกคณะเรียน ขอให้เลือกตามความถนัด อย่าตามเพื่อน เพราะนั้นจะเป็นปัญหาของตัวเราเองในอนาคต อีกทั้ง ขอให้ลูก ๆ ดูความต้องการของตลาดแรงงานด้วย เพื่ออนาคตที่ดี ของตัวเราเอง”

งาน “Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปี ๕๘” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สพม.เขต ๓๕ มอบหมายให้โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดลำปาง มีทางเลือกศึกษาต่อ และตรงกับความถนัด ความชอบ และศักยภาพของนักเรียน เพื่อสร้างความหลากหลายในด้านอาชีพ รองรับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.734776266608478&typ…

นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557

671479.JPG

ค่ำคืนของวันที่ 6 พ.ย. 57 ณ บริเวณบึงบ้านหาญ นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ให้เกียรติร่วมงานประเพณีลอยกระทงชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557 พร้อมทั้งได้มอบเงินรางวัลให้แก่ตัวแทนชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดริ้วขบวนแห่กระทงและกระทงสวยงาม หลังจากที่ตัวแทนชุมชนที่ชนะเลิศขึ้นรับถ้วยพระราชทาน ณ แทนประดิษฐานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา งานประเพณีลอยกระทงชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557 จัดโดย เทศบาลตำบลด่านขุนทด นางสาวสลักจิต กิมตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด ได้เรียนเชิญ นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงของเด็ก เยาวชน พร้อมทั้งมีการประกวดริ้วขบวนแห่กระทงและกระทงสวยงาม เพื่อชิงถ้วนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทิ้งท้ายด้วยการประกวดนางนพมาศ ซึ่งมีสาวงามแต่ละชุมชนในเทศบาลตำบลด่านขุนทด ส่งเข้าประกวด ภายในงานมีข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติ รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอด่านขุนทด และเขตใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 1, 000 คน …. ทีมข่าวประชาสัมพันธ์….

จินตนา ตอพันดุง : ภาพ/ข่าว

7 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: