Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 8, 2014

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

671535.JPG

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชุบุรี มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับทราบนโยบายของ นายสุรพล แสดงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชุบรี โดยท่านได้มอบนโยบายดังนี้

1. การป้องกันปัญหายาเสพติ ให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผล ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

2. ขับเคลื่อนโครงการ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และได้กล่าวถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการ เช่น จะพัฒนาจังหวัดราชบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูหนาว

คณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านได้รับทราบนโยบายดังกล่าว และจะดำเนินการตามนโยบายที่มอบหมาย ในขณะเดียวกันก็รณรงค์ยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

สพป.นครปฐม เขต ๒ : กระโดดเชือกลีลาแชมป์รางวัลถ้วยพระราชทาน โรงเรียนวัดท่าตำหนัก

671283.jpg

ขอบคุณรายการ‪ “5เช้าข่าวใหญ่” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) ที่ให้โอกาส โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้แสดงการ “กระโดดเชือก ลีลา” แชมป์รางวัลถ้วยพระราชทาน ออกอากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.35 -09.10 น. จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่คุณครูสุทธิพร เทพจินดา ครูพละโรงเรียนวัดท่าตำหนัก ให้เด็กวอร์มร่างกายก่อนเล่นกีฬา โดยให้เด็กกระโดดเชือกแทนการวิ่งรอบสนาม และสอดแทรกท่าทางต่าง ๆ ทำให้เด็กสนุกสนาน และเริ่มเล่นจริงจังจนสามารถแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาครองถึง 2 ใบ ประเภท -คะแนนรวมสูงสุด จากทุกประเภท‬และคะแนนรวมสูงสุด ประเภท ฟรีสไตล์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดา 5 ใบ และถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ อีก 1 ใบ รวมทั้งหมด 8 ใบ

นวเนตร ยอดอุดม : ข่าว / อารีรัตน์ เลิศศรีสุวัฒนา : ภาพ

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ จัดโครงการ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสมานฉันท์”

671511.JPG

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมทำกิจกรรมโครงการ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสมานฉันท์” ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ เริ่มในเวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ผู้อำนวยการเขตฯ นำกล่าวพิธีปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และกล่าวให้โอวาท และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี โครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้แสดงออกถึงความรัก ความจงรักภักดี และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลด้านปกป้องสถาบัน และสร้างความสมานฉันท์

7 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: