Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๒๙ นำนักเรียนในสังกัดกว่า ๓,๐๐๐ คนร่วมโครงการติวเข้มภาษาอังกฤษโดย คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ ติวเตอร์ชื่อดัง

สพม.๒๙ นำนักเรียนในสังกัดกว่า ๓,๐๐๐ คนร่วมโครงการติวเข้มภาษาอังกฤษโดย คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ ติวเตอร์ชื่อดัง

November 13, 2014

673371.jpg

ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ โดยคุณครู สมศรี ธรรมสารโสภณ จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ คุณครูสมศรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดกว่า ๓,๐๐๐ คน ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค/วิธีการทำข้อสอบ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ จากติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี….บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435

13 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: