Home > ข่าวการศึกษา > มัคคุเทศก์น้อยเที่ยวบางกอกเรียนรู้ประวัติศาสตร์รักชาติไทย

มัคคุเทศก์น้อยเที่ยวบางกอกเรียนรู้ประวัติศาสตร์รักชาติไทย

November 14, 2014

มัคคุเทศก์น้อยเที่ยวบางกอกเรียนรู้ประวัติศาสตร์รักชาติไทย : ชุลีพร อร่ามเนตรรายงาน

6d6ei8g5fhgjkb7f8bagj.jpg

“โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ดำเนินการก้าวสู่ปีที่ 9 ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในสังกัด กทม. เข้าร่วมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็นการเปิดประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย” พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าว

ล่าสุด ได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ปัจจุบัน มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการอลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก กว่า 38,000 คน และมีการจัดอบรมในหลักสูตร ยุวมัคคุเทศก์ เพื่อมาส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีทั้งหมด 69 คน แบ่งเป็นปีแรก 37 คน และปีนี้ รุ่นที่ 2 จำนวน 32 คน ที่ได้เข้ารับประกาศนียบัตร

อรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เล่าว่า จะคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะปานกลาง หรือยากจนให้รับโอกาสชมความงดงามทางศิลปะ วัฒนธรรมของไทยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยให้เด็กได้เข้าร่วมทัศนศึกษา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเขาที่ชาวต่างชาติหลงใหล แต่เด็กไทยอาจละเลยไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ

“การต่อยอดให้นักเรียนที่มีแววที่ดีได้เข้าอบรมในหลักสูตร ยุวมัคคุเทศก์ยังส่งเสริม จุดประกายให้เหล่าเยาวชนได้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และต่อยอดเพื่อแบ่งปันความรู้ด้วยจิตอาสาแก่เพื่อนๆ น้องๆ ได้รับข้อมูล เที่ยวชมเพิ่มความรู้ด้านวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งขึ้น และด้วยเหตุนี้ ยุวมัคคุเทศก์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีเท่านั้น เยาวชนต้องรักและภูมิใจในสิ่งที่ทำด้วย”

น้องป๊อก ณัฐกฤษณ์ เบ้าสาลี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ หรือยุวมัคคุเทศก์รุ่นแรก เล่าว่า คุณครูแนะนำให้ลองเข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ อบรมภาคทฤษฎี 80 ชั่วโมง โดยได้เรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มากขึ้น และฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์จริงๆ โดยฝึกที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นระยะเวลา 5 เดือน และได้ฝึกอบรมอีก 2 เดือนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พาน้องๆ นักเรียนนำชมทั้ง 2 สถานที่ ทำให้ได้ความรู้มากมาย และถ่ายทอดไปยังน้องๆ คนอื่นอีกด้วย

“ได้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์แล้ว ยังทำให้กล้าแสดงออก ได้แลกเปลี่ยนความรู้แก่น้องๆ คนอื่น และที่สำคัญได้ฝึกทักษะการพูด รู้สึกประทับใจพี่ๆ ที่ดูแล คอยให้กำลังใจ แนะนำให้ผมได้รู้จักพัฒนาตัวเองในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่ดี ว่าจะพูดอย่างไรเวลาพาน้องๆ นำเที่ยวชม และผมคิดว่า จะทำอาชีพมัคคุเทศก์เป็นงานอดิเรก หรือหากโตจะมาเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวด้วย”

เช่นเดียวกับ น้องใหม่ พิยดา แสงทอง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดสุวรรณ เป็นคนพูดเก่งและกล้าแสดงออก เข้าร่วมโครงการเป็นรุ่น 2 ที่เข้าอบรมยุวมัคคุเทศก์ ทำให้ได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของไทยทำให้รักประเทศไทยมากขึ้น และยังทำให้ผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ดีขึ้นจนพ่อแม่ภูมิใจ

“อบรมยุวมัคคุเทศก์ ได้รับความรู้จากครูอาสา ทั้งด้านประวัติศาสตร์ คำแนะนำในการนำชมโบราณสถาน ได้เจอเพื่อน ได้ให้ความรู้แก่น้องๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้หนูเปลี่ยนความคิดจากเดิมอยากเป็นสัตวแพทย์ แต่ถ้าสอบไม่ติดก็จะเลือกสอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ไกด์นำเที่ยว เพื่อเผยแพร่ สถานที่ต่างๆ ของประเทศไทย และความรู้ อยากฝากน้องๆ เพื่อนๆ ทุกคน ยุวมัคคุเทศก์ เป็นกิจกรรมที่ดี ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้าร่วมหรือ และอยากให้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสดีๆ ให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย ที่จะทำให้เด็กไทยรักประเทศไทย และไม่หลงลืมสถานที่สำคัญของไทย” น้องใหม่เล่าทิ้งท้าย

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: