Home > ข่าวการศึกษา > สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

November 17, 2014

675139.jpg

นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 จัดโครงการพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเนื้อที่สำคัญประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน พร้อมมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง สพป.นภ.2 มีกำหนดการจัดประชุมสัญจรตามโครงการดังนี้ (1.) วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่อำเภอนากลาง ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอนากลาง (2.) วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอำเภอสุวรรณคูหา ช่วงเช้าเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา และช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย และวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00-เ15.30 น. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนาวัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนากลาง พร้อมในโอกาสนี้สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางไตรทิพย์ พุ่มศิลา คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มาบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ(คสช.) มีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เห็นชอบมาตรการดังกล่าวแล้ว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (กฎหมาย undo) ซึ่งคาดว่าจะใช้ในเดือนธันวาคม 2557 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิก กบข.ติดตามได้ที่เว็บไซต์ กบข.ที่ http://www.undo.in.th

15 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: