Home > ข่าวการศึกษา > นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างความตระหนักในการเร่งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET,NT)

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างความตระหนักในการเร่งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET,NT)

November 20, 2014

676479.JPG

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์เครือข่ายท่าคันโท จำนวน 7 โรงเรียน อันประกอบด้วย โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม โรงเรียนนาตาลวิทยาคม โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ โรงเรียนบ้านเกิ้งสลากกินแบ่ง และโรงเรียนบ้านหนองแซง โดยได้ประชุมคณะครูและติดตามในเรื่องต่อไปนี้ การยกระดับผลการทดสอบ O-NET NT ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของเพื่อนครูชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 การสอนหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ค่านิยม 12 ประการ ฝากปลูกฝังความดีให้แก่ลูก ๆ นักเรียนให้เกิดอย่างต่อเนื่อง และการติดตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้คุณครูได้เตรียมแผนการสอน วัสดุ อุปกรณ์และนักเรียนให้พร้อม อีกทั้งให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามตารางที่กำหนดในแต่ละรายวิชา

19 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: